RESTRUCTURE – Borucka & Hryniewicka

Sesja modowa zrealizowana na  potrzeby marki RESTRUCTURE.